Kostprijs voor een keuring van de privéwaterafvoer:

  • Basiskeuring huishoudelijke installatie:        € 100;
  • Extra gepresteerde keuringsuren:  € 80;
  • Herkeuring huishoudelijke installatie:        € 80.
Prijzen zijn excl. 21% BTW.

Voor appartementsgebouwen zijn andere tarieven beschikbaar op aanvraag.
De keuring van de privé-waterafvoer (riolering) is verplicht vanaf 1 juli 2011:
  • vóór de eerste ingebruikname;
  • bij belangrijke wijzigingen;
  • na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid (de wettelijke voorschriften), op verzoek van de exploitant;
  • bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein.
Sinds geruime tijd wordt immers de gescheiden afvoer van het afval- en het hemelwater toegepast. Dit geldt zowel op het openbaar domein bij de aanleg van nieuwe rioleringen, als op het private domein.Met de scheiding van de waterafvoer beoogt men een verbetering van de kwaliteit van de waterlopen.

In de praktijk blijkt echter dat de scheiding op de private percelen niet altijd juist gebeurt. Een correcte afkoppeling is nochtans noodzakelijk om de zuiveringsefficiëntie van de rioolwaterzuiveringsinstallaties te verbeteren en wateroverlast te vermijden.

Daarom is een verplichte keuring van de private waterafvoer opgenomen in het Algemeen Waterverkoopreglement van de Vlaamse Regering en het Ministerieel besluit van 28 juni 2011 betreffende de keuringen.