Veiligheidscoördinatie van ontwerp tot uitvoering!
Voor een vrijblijvende offerte kan u ons contacteren via info@vcmoons.be. Stuur dan zeker uw plan mee als bijlage zodat we een correcte prijsofferte kunnen opmaken.
Een veiligheidscoördinator is verplicht op alle bouwwerken waar 2 aannemers gelijktijdig of na elkaar werken uitvoeren.

Bij normale woningbouw (oppervlakte < 500 m²) dient de architect in de ontwerpfase een veiligheidscoördinator aan te stellen. Bij grotere bouwwerken (oppervlakte > 500 m²) dient de opdrachtgever (bouwheer) te zorgen voor de aanstelling.

Wat doen wij voor u:
  • De veiligheidscoördinatie start met de opmaak van een specifiek V&G-plan (veiligheids- en gezondheidsplan) met hierin de richtlijnen voor de verschillende tussenkomende aannemers, de do’s en don’t;
  • Daarna wordt het CD (coördinatiedagboek) opgemaakt met hierin alle documenten met betrekking tot veiligheid en gezondheid (verslagen, e-mails, brieven…) in de breedste zin van het woord;
  • Tijdens de uitvoering van de werf worden werfbezoeken afgelegd en de bijbehorende werfverslagen opmaakt (deze worden ook aan het CD toegevoegd);
  • Als laatste wordt het PID (postinterventiedossier) opgemaakt met aanbevelingen en adviezen in verband met het veilig gebruiken en onderhoud van het gebouw. Dit dossier is gebonden aan het gebouw en dient bij een eventuele verkoop/verhuur aan de volgende eigenaar/huurder te worden overgedragen.
Na voltooiing van de werken worden al deze documenten overgedragen aan de bouwheer.
image-85008-SAM_9159.w640.JPG
image-85011-SAM_6338.w640.JPG
image-85015-SAM_7772.w640.JPG
image-85016-SAM_5452.w640.JPG